REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/29
Naziv: PROLOM
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 406
Ovlaštenik prava lova:
AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Svetošimunska 25
10000 Zagreb
Glavne vrste divljači:
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 7709,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: