REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/28
Naziv: POSAVSKE ŠUME
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 377
Ovlaštenik prava lova:
HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Trg Kralja Tomislava 11
10000 Zagreb
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta: 12236,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: