REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/22
Naziv: NOVSKO BRDO
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 91
Ovlaštenik prava lova:
LD JELEN Novska
Trg Đure Szabe 4
44330 Novska
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta: 8633,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: