REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/18
Naziv: LIPOVLJANI
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip: uzgajalište
Broj ugovora: 460
Ovlaštenik prava lova:
PP ORAHOVICA d.o.o. Orahovica
Pustara 1
33513 Zdenci
Glavne vrste divljači:
- patka divlja gluhara
- liska crna
Površina lovišta: 728,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: