REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/9
Naziv: GREDE - KAMARE
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 431
Ovlaštenik prava lova:
HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ
Nazorova 63
10000 Zagreb
Glavne vrste divljači:
- jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 13258,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: