REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/8
Naziv: DUBRAVA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 22
Ovlaštenik prava lova:
OBRT GMIŽIĆ vl. GMIŽIĆ DAVOR
Antuna Cvetkovića 7
10410 Velika Gorica
Glavne vrste divljači:
- srna obična
- svinja divlja
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 5246,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: