REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/4
Naziv: BUKOVA GREDA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 6
Ovlaštenik prava lova:
BUKOVA GREDA d.o.o.
Zagorska 2
10430 SAMOBOR
Glavne vrste divljači:
- jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
Površina lovišta: 4636,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: