REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/32
Naziv: TRSTIKA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 434
Ovlaštenik prava lova:
LU TRSTIKA
Janiševac III 10.
35000 Slavonski Brod
Glavne vrste divljači:
- jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 3539,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: