REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/3
Naziv: BREZOVICA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 484
Ovlaštenik prava lova:
LD FAZAN Topolje
Vulinčeva 113
10310 Ivanić Grad
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta: 5268,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: