REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/27
Naziv: POPOV GAJ
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 244
Ovlaštenik prava lova:
DANGUBE d.o.o. Petrinja
Trg dr. Franje Tuđmana 11
44400 Glina
Glavne vrste divljači:
- jelen obični
- jelen lopatar
- srna obična
- svinja divlja
Površina lovišta: 11747,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: