REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/24
Naziv: ORLOVA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 166
Ovlaštenik prava lova:
LU ŠLJUKA Glina
Gornji Viduševac 60/A
44400 Glina
Glavne vrste divljači:
- srna obična
- svinja divlja
Površina lovišta: 1568,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: