REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/19
Naziv: LONJA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 463
Ovlaštenik prava lova:
LU LONJSKO POLJE Mužilovčica
Mužilovčica bb
44203 Gušće
Glavne vrste divljači:
- jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
Površina lovišta: 7253,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: