REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/17
Naziv: LIPOVICA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 53
Ovlaštenik prava lova:
LD FAZAN Topolje
Vulinčeva 113
10310 Ivanić Grad
Glavne vrste divljači:
- jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- zec obični
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 6568,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: