REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/14
Naziv: KOTAR ŠUMA
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 163
Ovlaštenik prava lova:
LU FAZAN Petrinja
Rudolfa Hercega 1
44250 Petrinja
Glavne vrste divljači:
- srna obična
- svinja divlja
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 5201,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: