REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/12
Naziv: KALJE
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 243
Ovlaštenik prava lova:
LU ŠLJUKA Lekenik
Stupno 85c
44000 Sisak
Glavne vrste divljači:
- srna obična
- svinja divlja
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 3494,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: