REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/11
Naziv: JAMARIČKO BRDO
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 32
Ovlaštenik prava lova:
LD SRNDAČ Banova Jaruga
Lovačka Ulica 1, Jamarice
44321 Banova Jaruga
Glavne vrste divljači:
- jelen obični
- srna obična
- svinja divlja
- fazan - gnjetlovi
Površina lovišta: 5580,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: