REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/10
Naziv: GUŠĆE
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 487
Ovlaštenik prava lova:
LU JELEN Samobor
Vinka Žganca 7
10430 Samobor
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta: 4961,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: