REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARTSTVO POLJOPRIVREDE
INFORMACIJSKI SUSTAV SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE
 PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta: III/1
Naziv: BELČIĆEV GAJ
Županija: Sisačko-moslavačka
Tip lovišta: otvoreno
Broj ugovora: 367
Ovlaštenik prava lova:
ANATRA d.o.o.
Pokupljanska 12
44000 Sisak
Glavne vrste divljači:
Površina lovišta: 4917,00 ha


Prikaz karte lovišta u PDF formatu: